کتابخانه دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۴۰۰/۹/۱۸
سال1398
كارگاههاي سال 1398
تقويم برگزاري كارگاههاي آموزشي سال 1398
 
 رديف عنوان كارگاه
مطالب ارائه شده  مدرس 
 ليست شركت كنندگان 
تاريخ برگزاريگروه هدف
1معرفي كتابخانه ديجيتال و منابع الكترونيكFile
جليل قاني   
File1398/01/28كميته تحقيقات دانشجويي
2آشنايي با سامانه نوپاFile
جليل قاني  
File1397/02/11
كميته تحقيقات دانشجويي

آشنايي با سامانه نوپاFile
File 1397/03/19
دانشكده دندانپزشكي

معرفي كتابخانه ديجيتال و سامانه نوپا
Fileجليل قاني
1398/04/30كميته تحقيقات دانشجويي
 5 كارگاه جستجوي پيشرفته(سامانه نوپا)
File
 
جليل قاني  File 1398/04/25هيات علمي و كتابداران
 6 كارگاه جستجوي پيشرفته(Scopus) Fileفاطمه افشارپور  File 1398/06/27 هيات علمي و كتابداران
7 كارگاه جستجوي پيشرفته(Science Direct) Fileفاطمه افشارپور  File 1398/06/27هيات علمي و كتابداران
 8 ترجمان دانش Fileدكتر شهرام طهماسبيان   1398/06/31 هيات علمي و كتابداران
 9 جستجوي پيشرفته در منابع الكترونيك File File 1398/06/25 هيات علمي و كتابداران
10  معرفي كتابخانه ديجيتال و منابع الكترونيك دانشگاه File جليل قاني  File 1398/07/29دانشكده پرستاري بروجن
 11 معرفي بانك اطلاعاتي Clinical KeyFile
جليل قاني File 1398/08/27 بيمارستان هاجر(س)
 12 معرفي بانك اطلاعاتي Clinical Key جليل قاني   File 1398/08/27 بيمارستان آيت اله كاشاني
13  معرفي بانك اطلاعاتي Clinical Key جليل قاني  File1398/08/28 بيمارستان ولي عصر بروجن
 14 آشنايي با سامانه نوپاFile
 
 جليل قاني  1398/08/01 دانشكده پزشكي
15  معرفي كتابخانه ديجيتال و منابع الكترونيك  جليل قاني    1398/08/28 دانشكده پزشكي
16  معرفي سامانه منبع ياب  جليل قاني    File 1398/09/10 دانشكده دندانپزشكي
 17 آشنايي با سامانه نوپا File جليل قاني
 
 File 1398/09/17 دانشكده دندانپزشكي
 18 استراتژي جستجو با تاكيد بر نمايه هاي استنادي Fileجليل قاني
 
 File1398/10/25 دانشكده پزشكي
 19 معرفي كتابخانه ديجيتال و منابع الكترونيك دانشگاه Fileجليل قاني
 
 File 1398/10/28 دانشكده دندانپزشكي
20  آشنايي با سامانه نوپا File جليل قاني
 File 1398/10/30 دانشكده دندانپزشكي
21  انتخاب journal  مناسب  Fileجليل قاني
 
 File 1398/11/05 دانشكده پزشكي
22  معرفي كتابخانه ديجيتال  و منابع الكترونيك دانشگاه Fileجليل قاني
 
 File 1398/11/08دانشكده پرستاري بروجن
23  جستجوي منابع اطلاعاتي باليني   ( گايد لاين هاي پزشكي) File جليل قاني
 File 1398/11/12بيمارستان هاجر(س)
24  جستجوي منابع اطلاعاتي باليني   ( گايد لاين هاي پزشكي)  Fileجليل قاني  File 1398/11/12 بيمارستان آيت الله كاشاني
 25 معرفي كتابخانه ديجيتال و منابع الكترونيك دانشگاه File جليل قاني File 1398/11/14بيمارستان ولي عصر(عج) بروجن
26   معرفي كتابخانه ديجيتال  و منابع الكترونيك دانشگاه( تكرار)  Fileجليل قاني   File 1398/11/17 دانشكده پرستاري بروجن
27  كارگاه‌ جستجوي پيشرفته و بازيابي منابع اطلاعات باليني -جليل قاني   لغو گرديد 1398/12/14 بيمارستانهاي هاجر، آيت اله كاشاني،ولي عصر(عج) بروجن
تاریخ به روز رسانی: 1399/02/17
تعداد بازدید: 3862
آدرس : شهركرد ،بلوار آيت الله كاشاني ، ستاد دانشگاه ،معاونت تحقيقات و فناوري
كدپستي: 8816758915           تلفن:33350080-038
دور نگار : 33349506-038
diglib@skums.ac.ir
Qr Code
تاریخ بروز رسانی 1400/09/18
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal